DMCA

DMCA

"Da.mil-gac.info.com" is in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512 en de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Het is ons beleid om te reageren op inbreukborden en passende acties onder de digitale Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving.

Als u een auteursrechtelijk beschermd materiaal wilt verwijderen op "da.mil-gac.info.com" of eventuele links op onze zoekmachine, moet u alle relevante informatie communiceren op de hieronder vermelde manier. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor eventuele schadevergoeding (inclusief kosten en advocatenkosten) die mogelijk informatie kunnen optreden met betrekking tot uw auteursrechten. We raden u aan om contact op te nemen met een advocaat voor juridische bijstand aan deze kwestie.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw copyright-inbreukclaim:

• Verstrek bewijs van de bevoegde persoon die in naam is van de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt wordt geschonden.
• Zorg voor voldoende contactgegevens, zodat we gemakkelijk contact met u opnemen. Het is noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te nemen.
• U moet voldoende informatie verstrekken met betrekking tot het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt beweerd dat ze zijn geschonden, inclusief ten minste één trefwoord waaronder het materiaal in "da.mil-gac.info.com" zoekresultaten verschijnt.
• Er moet een verklaring worden verstrekt waarbij de klagende partij passende gronden moet hebben om te beweren dat het gebruik van het materiaal op de wijze is die niet is toegestaan ​​door de auteursrechtseigenaar, zijn agent of de wet.
• Er moet een verklaring worden verstrekt dat de informatie in de melding accuraat en onder boete van meineed is. De klagende partij is gemachtigd om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt wordt geschonden.
• MOET worden ondertekend door de geautoriseerde persoon als een derde of een agent namens de eigenaar van het exclusieve recht handelen dat naar verluidt wordt geschonden.

U moet de schriftelijke inbreuk op het volgende adres sturen: [E-mail beveiligd]

Houd rekening met 2-3 werkdagen voor een e-mailreactie. Houd er rekening mee dat het e-mailen van uw klacht bij andere partijen, zoals Internet Service Provider uw verzoek niet zal versnellen en kan resulteren in een vertraagde reactie als gevolg van het aannemen van ongepaste klachtenaanvingprocedures.

Reacties zijn gesloten.

Omhoog gaan